Комунарський районний центр молоді та школярів – це простір самовираження дитини: тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся діяльність закладу спрямована  на сприяння становленню особистості як творця власного життя; гармонізації й гуманізації взаємин між дітьми, педагогами, родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору власного життєвого шляху.

            Сучасне життя сформулювало соціальний запит на виховання творчої особистості, яка зможе творчо мислити, творчо підходити до справи, творчо приймати рішення і потім творчо їх виконувати. Головна дійова фігура в центрі – вихованець, тому педагогічний колектив намагається зробити все, щоб у закладі панувала атмосфера творчості.

             Виховна робота в центрі має цілеспрямований, цілісний характер, утворюючи результативну систему.

      Основна виховна мета  КРЦМтаШ:  створення оптимальних умов для формування  соціально компетентної особистості , розвитку  творчих можливостей вихованців в умовах профільного навчання.

      Виховну систему закладу пронизують морально-духовні взаємини педагога й дитини. Наші діти сьогодні, як ніколи, потребують любові й уваги до себе, а тому в основі цього напряму лежить упровадження елементів особистісно зорієнтованого підходу до процесів навчання та виховання.

        Принципи організації виховного процесу в центрі:

-  принцип національної спрямованості передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

- принцип творчої діяльності, самодіяльності і самостійності, який визначає, що центр розкриває творчі сили кожної дитини, максимально розвиває її самостійність у пошуку істини шляхом залучення до різних видів творчої діяльності;

- принцип демократизму як співробітництво вихователів і вихованців, усунення авторитарного стилю виховання, формування демократичної культури особистості;

-  принцип особистісної орієнтації: вихователі культивують у зростаючої особистості почуття самоцінності, впевненості в собі, визнають її право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей;

-  принцип гуманізації педагога й вихованця, який передбачає, що учасники навчально- виховного процесу виступають рівноправними партнерами в процесі спілкування;

-  принцип превентивності: педагоги здійснюють профілактику негативних проявів поведінки  учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища.